Mijn eerste koophuis.nl

Bouw & Oplevering

Nadat alle voorbereidingen zijn getroffen, kan de daadwerkelijke bouw van je woning beginnen.

Gedurende de bouw

Indien naar wens, kun je kiezen voor een bouwopzichter of een bouwcoördinator. Dit zijn deskundigen die je woning gedurende de bouw regelmatig controleren. Vooral wanneer je een individueel ontwerp of een maatconfectie woning laat bouwen, is tussentijdse controle aan te raden. Indien je geen begeleider bij de bouw inschakelt, is het aan te raden een aantal keer een bouwcontrole uit te laten voeren door een deskundige.

De oplevering

De oplevering is het moment waarop het huis daadwerkelijk overgedragen wordt. Je aanvaardt hierbij de woning in de staat waarin deze zich op dat moment bevindt. De partij die de woning aan je overdraagt, maakt een lijst van oplevering die je dient te ondertekenen. Je krijgt tevens de sleutel van je nieuwe woning overhandigd.
Na de oplevering kun je beginnen aan de inrichting en eventueel de verdere afwerking van je woning. Het is aan te raden vooraf een tekening aan de aannemer te vragen waarop staat aangegeven waar alle leidingen in de woning zich bevinden.
Zorg ervoor dat je op het moment van oplevering al je verzekeringen op orde hebt. Vanaf dit moment ben je namelijk zelf verantwoordelijk voor de woning.

Erfgrens
De meeste woningen hebben een erfgrens. Dit is een grens die getrokken wordt rondom een woning  om de privacy te beschermen. Op het erf van je buren mag je niet bouwen wanneer je hier geen toestemming voor hebt. Bij het bouwen van een nieuwe woning is het daarom van belang te weten waar jouw erfgrens en die van je buren loopt. Hier kun je op twee manieren achter komen: