Mijn eerste koophuis.nl

De kosten

Hoewel de kosten per woning verschillen, kun je toch vooraf een redelijke schatting maken van de kosten die gepaard gaan met de koop van de woning die je op het oog hebt. Om een beeld te schetsen van de kosten waarmee je als starter te maken krijgt, gaan we op deze pagina uit van de kosten voor een standaard eengezinswoning. Hierbij wordt een onderscheid gemaakt tussen nieuwe en bestaande woningen.

Bij de aankoop van een nieuwe woning krijg je altijd te maken met Kosten Koper. Dit zijn wettelijk te maken kosten welke niet zijn inbegrepen in de koopsom. Het beslaat onder andere de overdrachtsbelasting en de notariskosten. De kosten koper bedragen ongeveer 10% van de koopsom.

Nieuwe woning (nieuwbouw)

Bij nieuwbouw krijg je te maken met allerlei extra kosten. Bijvoorbeeld de erfafscheiding, de aanleg van een tuin en de aankleding van de vloer en de muren. Ook betaal je bij de koop van een nieuwbouwwoning bouwrente of depotrente. Deze rente is fiscaal aftrekbaar na ondertekening van de koop-aanemingsovereenkomst. De bouwrente wordt niet als rente gezien als deze in de koopprijs is verwerkt. In dit geval is het dan ook niet fiscaal aftrekbaar.

Verder krijg je bij een nieuwbouw woning, naast de koopsom, te maken met de volgende kosten:

Deze kosten bedragen in totaal gemiddeld 8% van de aankoopprijs.

In het geval je voor je werk moet verhuizen, kun je een belastingvrije vergoeding van je werkgever krijgen.

Bestaande woning

Bij de aankoop van een bestaande woning, is het van belang dat je er op let in welke staat de woning verkeerd. Let hierbij vooral op de kwaliteit van de gas- en waterleidingen, de rioleringen, het houtwerk en de elektrische bedrading. Bij oude huizen zijn deze in enkele gevallen kwalitatief erg zwak. Dit kan voor extra kosten zorgen. Het is daarom raadzaam een bouwkundige keuring uit te laten voeren door een deskundige. Deze brengt eventuele beperkingen van een woning aan het licht.

Soms kun je bij de aankoop van een bestaande woning een deel van de inboedel van de vorige bewoner overnemen. Hiervoor betaal je overnamekosten. Deze zijn vaak lager dan de aankoop van nieuwe roerende goederen.

Bij de aankoop van een bestaande woning krijg je, naast de koopsom, te maken met de volgende kosten:

 • Overdrachtsbelasting van 6%

 • Bankgarantie

 • (Eventueel) bouwkundige keuring

 • Makelaarscourtage, als je een aankoopmakelaar hebt ingeschakeld

 • Kosten voor het opstellen van de transportakte door de notaris

 • Kosten van roerende goederen

 • Afsluitkosten (fiscaal aftrekbaar)

 • Taxatiekosten (fiscaal aftrekbaar)

 • Bereidstellingsprovisie (fiscaal aftrekbaar)

 • Verbouwen

 • (Eventueel) kosten voor achterstallig onderhoud

 • (Eventueel) kosten voor erfafscheiding, bestrating en tuinaanleg

 • Kosten voor schilderen en behangen

 • Kosten voor inrichting

In het geval je voor je werk moet verhuizen, kun je een belastingvrije vergoeding van je werkgever krijgen.