Mijn eerste koophuis.nl

Fiscale aspecten

Bij het bezit van een eigen woning krijg je met veel belastingtechnische regelingen (fiscale aspecten) te maken. De overheid komt huizenbezitters fiscaal tegemoet. Vooral als het gaat om je eerst koopwoning. De rente die je over je hypotheek betaalt, is fiscaal aftrekbaar. je kunt ervoor kiezen dit bedrag jaarlijks of maandelijks terug te vragen. Verder zijn er subsidie-regelingen zoals koopsubsidie, waarbij je tegemoet wordt gekomen in de hypotheek lasten. 

Boxenstelsel
Om in de wetgeving rondom fiscale aspecten duidelijkheid te schepen, is ons belastingstelsel een boxenstelsel. Bij de aankoop van een nieuwe woning, heb je vooral te maken met Box I. Hierin worden bedragen als eigenwoningforfait bij je jaarsalaris opgeteld en wordt bijvoorbeeld de hypotheekrente afgetrokken. In de meeste gevallen profiteer je door deze regelgeving van fiscaal voordeel. Dit voordeel kan bestaan uit de volgende aspecten:

  • Belastingvoordeel
    In dit geval overtreffen de aftrekposten de fiscale bijtelling. Je belastbaar inkomen daalt hierdoor, waardoor je minder belasting hoeft te betalen.

  • Voorlopige teruggaaf
    In een normale situatie krijg je het belastingvoordeel aan het eind van het jaar terug. Wanneer je dit liever maandelijks krijgt, kun je een voorlopige teruggaaf aanvragen bij de Belastingdienst.

  • Overige heffingen
    Wanneer je in het bezit bent van een eigen woning, kun je door de gemeente waar je woont, worden aangeslagen voor onroerendezaakbelasting.

Meer informatie over overige fiscale aspecten:

Eigen woning bezit

Nationale Hypotheek Garantie

Koopsubsidie

Onroerende zaakbelasting

Boxenstelsel