Mijn eerste koophuis.nl

Notaris

Een notaris is een openbaar ambtenaar welke bevoegd is om authentieke akten op te maken en rechtsgeldig te verklaringen, ze in bewaring te houden en er grossen, afschriften en uittreksels van uit te geven.

De notaris is de laatste schakel in het aankoopproces. Hij gaat voornamelijk over het financiële deel van de koop. Verder worden door de notaris aktes op gesteld die de transactie definitief maken. Een notariële akte heeft, in tegenstelling tot een zelf opgestelde akte, de volgende voordelen:

 • De datum, echtheid en juistheid ervan staan vast;

 • Er kunnen afschriften van worden afgegeven;

 • Er is een onafhankelijke derde betrokken bij het opstellen van de akte, die ervoor zorgt dat beide partijen gelijk behandeld worden.

Ook voor het opstellen van een samenlevingscontract of een testament kun je bij een notaris terecht. In enkele gevallen krijgt u korting op het tarief van de notaris wanneer u een samenlevingscontract of testament op dezelfde dag als de koopakte laat passeren.

Hieronder lees je een globaal overzicht van alle zaken die een notaris regelt:

Overdracht van onroerende zaken

 • Eerste kennismaking
  Een notaris nodigt je uit voor het passeren van de aktes. Dit gebeurd nadat je de hypotheekofferte hebt geaccepteerd en alle goedkeuringen zijn verleend. Voordat je bij de notaris langs gaat, ontvang je een concept van de hypotheekakte en de afrekening. In deze afrekening staat vermeld welke bedragen aan welke personen betaald dienen te worden. Het gedeelte dat je zelf dient te betalen, moet je op tijd overmaken naar de notaris. Op deze manier kan de koop van je woning financieel passend worden gemaakt.

 • De hypotheekakte
  In deze akte vind je een beschrijving van het onderpand en van de totale schuld. Ook de voorwaarden bij tussentijdse ontbinding zijn in de akte opgenomen. Verder kun je in de hypotheekakte alle relevante afspraken lezen.

 • De transportakte
  In deze akte staan alle bindende voorwaarden over de koop van je woning. Je wordt officieel ingeschreven in het Kadaster als eigenaar van je nieuwe woning, op het moment dat je de transportakte ondertekent. Een transportakte geldt na ondertekening tevens als eigendomsbewijs. De taak van de notaris bij het opstellen van de akte is erg belangrijk. Deze gaat namelijk na of de verkoper het huis wel mag verkopen, of aan alle wettelijke voorwaarden is voldaan, of er geen beslagen op de woning rusten en of het perceel en de woning goed zijn beschreven.

 • Koopakte
  Een notaris kan een koopakte opmaken, maar dit is niet verplicht.

 • Samenlevingscontract
  Wanneer je samen met je partner een woning koopt en nog niet gehuwd bent, is het raadzaam een samenlevingscontract op te laten stellen. Dit kun je bij een notaris laten doen. In een dergelijk contract worden voorwaarden voor een eventueel testament vastgelegd. Verder worden de eigendomsverhoudingen van de woning hierin opgenomen.

 • Juridische aspecten
  Een notaris bespreekt de juridische aspecten van de koop en de financiering.

 • Advies
  Wanneer je als koper tijdig naar een notaris gaat, krijg je een goed afgewogen advies over waar je op dient te letten.


Naast de overdracht van onroerende zaken, heeft de notaris nog de volgende taken:

Appartementsrechten

De splitsing van een gebouw met grond en verdere toebehoren, moet bij notariële akte gebeuren.

Bouwprojecten
Bij bouwprojecten behandelt vaak één notaris het gehele project. De koper van een woning uit een bouwcomplex kan ook voor advies een eigen notaris inschakelen.

Notaris tarieven

Er is geen vast tarief dat elke notaris vraagt. Dit tarief hangt af van de notaris die je kiest en van de taken die de betreffende notaris voor jou uitvoert. Je kunt een notariskantoor wel vragen van tevoren een opgave te doen van de te verwachten kosten. Het honorarium wordt vastgesteld aan de hand van de concrete omstandigheden van de uitgevoerde opdracht. Een notaris kan ook kosten in rekening brengen indien een akte niet doorgaat. Hierbij worden de kosten meestal bepaald aan de hand van de tijd die besteed is, de kwalificaties van betrokken personen, gevraagde spoedbehandeling, eventuele specialisaties en het financiële belang van de zaak.

Voor een indicatie van de kosten kunt u ook een offerte aanvragen. Houdt er wel rekening mee dat de werkzaamheden die een notaris verricht slechts voor een deel afhankelijk zijn van je opdracht.

Verder is het belangrijk dat je goed op de bijkomende kosten let. Hieronder vallen onder anderen kadasterkosten.

 

Kijk op www.notaristarieven.nl voor een vergelijking van de notaristarieven.