Mijn eerste koophuis.nl

Voorbereidingen

Alvorens je kunt beginnen met het bouwen van je woning, moeten er een aantal zaken geregeld worden. Zo moet je geschikte bouwgrond vinden om de woning op te bouwen, moet je eventueel een architect of een aannemer aanvragen en moet je bedenken wat voor soort woning je wilt laten bouwen. Hieronder vind je een overzicht van alle zaken die je moet regelen voor de daadwerkelijke bouw kan beginnen.


Bouwgrond

Voordat je kunt beginnen met de bouw van je eigen woning, moet je geschikte bouwgrond vinden. Om dit zoekproces gemakkelijker te maken, kun je informeren bij de gemeente waar je woont of gaat wonen. Ook het internet of plaatselijke makelaars kunnen je helpen bij het vinden van geschikte bouwgrond.

Heb je een kavel gevonden? Bekijk dan eerst het bestemmingsplan en het koopcontract. Hierin vind je alle randvoorwaarden die betrekking hebben op de grond die je op het oog hebt. Ook is het aan te raden na te gaan welke voorschriften de gemeente stelt voor het gebruik van de woning, de bouwvergunning of het type bouwwerk.

De woning

De bouwgrond is gekocht. Nu is het van belang dat je voor jezelf precies in kaart brengt wat voor woning je wilt bouwen. Denk hierbij vooral aan de volgende aspecten:

 • Het woningtype

 • Uw woonwensen (de omgeving, comfortlabiliteit, het uiterlijk van de woning)

 • Het bouwsysteem. Hierbij gaat het om de draagconstructie van uw eigen woning. De meest voorkomende bouwsystemen zijn:

  • Montagebouw

  • Traditionele bouw

  • Houtskeletbouw

  • Staalframebouw

  • Blokhuisbouw

  • Gietbouw

 • Wilt u uw woning individueel ontwerpen of kiest  voor een confectiewoning? Een confectiewoning is afkomstig uit een catalogus of wordt gebouwd volgens een 'ladenplan'. Ook kunt u kiezen voor een ‘maatconfectiewoning’. Deze woning wordt volgens uw individuele wensen gebouwd, terwijl de woning toch veel standaardelementen bevat.

 • Wilt u dat uw woning sleutelklaar opgeleverd wordt, of wilt u de binnenkant zelf afbouwen?


Individueel ontwerpen

Met behulp van een architect of op basis van een maatconfectiewoning, laat je jouw ideeën omzetten in een uiteindelijk ontwerp. Hierbij moet je met veel aspecten rekening houden. Denk hierbij aan een Bouwvergunning, een Bouwbesluit en een gemeentelijke bouwverordening.

Ook met het bestemmingsplan
dien je rekening te houden. Hierin staat onder andere of de grond die je op het oog hebt wel bedoeld is als woonbestemming, aan welke eisen een woning moet voldoen, enzovoort. Wil je iets bouwen wat niet aan de eisen van het bestemmingsplan voldoet, dan kun je bij de gemeente vrijstelling aanvragen voor je bouwplannen.

Het definitieve ontwerp van je woning wordt vastgelegd in het bestek
. Het bestek bevat alle werkzaamheden en de tekeningen die daarbij horen. Ook de voor het werk geldende voorwaarden worden in het bestek opgenomen. Op basis van het bestek wordt de prijsaanbieding door de aannemer gedaan. Het is daarom belangrijk te controleren of het bestek nauwkeurig is samengesteld en voldoet aan je eisen.


Een architect inschakelen

Een architect kan al je specifieke wensen omzetten in een concreet ontwerp voor de woning. Een architect is een deskundige en weet dus als geen ander met welke aspecten hij rekening dient te houden bij het ontwerpen van een woning. Bij dit ontwerp houdt hij tevens rekening met het door jou opgegeven budget.
De volgende aandachtspunten kunnen je helpen bij het kiezen van een goede, betrouwbare architect:

 • Bij architectenbureaus kun je (bijna) altijd gratis en vrijblijvend kennismaken. Maak hier gebruik van. Op deze manier kom je er snel achter of het klikt tussen u en de architect en of deze uw wensen kan vervullen.

 • Alleen architecten die staan ingeschreven bij de Stichting Bureau Architectenregister mogen zich officieel architect noemen. De naam architect is namelijk een beschermde titel.

 • Architecten die zijn aangesloten bij de Bond van Nederlandse Architecen (BNA) werken volgens bepaalde gedragsregels, hebben een beroeps-aansprakelijkheidsverzekering en hebben minstens twee jaar ervaring als architect.

 • Om je ervan te verzekeren dat de architect in het verleden goed werk heeft afgeleverd, kun je contact opnemen met andere particuliere klanten van de architect.


Een aannemer inschakelen

De aannemer is de persoon die de bouw van je woning realiseert. Let bij de keuze voor een aannemer op zijn of haar ervaring en vraag referenties op. Ook is het aan te raden na te gaan of de aannemer landelijk of regionaal bouwt en of hij of zij met onderaannemers werkt. Wanneer een aannemer is aangesloten bij het Garantie Instituut Woningbouw (GIW), kun je er zeker van zijn dat je een waarborg aangeboden wordt indien uw aannemer failliet gaat. Tevens geeft het GIW je een garantieregeling voor eventuele gebreken na de oplevering van de woning.

Wanneer je besluit in zee te gaan met een aannemer, sluiten jullie onderling een contract af. Hierin leg je onder andere financiële aspecten vast en spreek je af hoelang de bouw gaat duren. Sluit je alleen met de aannemer een contract af, dan regelt deze de overige contracten (bijvoorbeeld met de installateur, architect, enzovoort). Een nadeel hiervan kan zijn dat je eigen inbreng in het ontwerp van de woning minder is.

De aannemer draagt het risico tijdens de bouw van de woning. Indien je zelf personen inschakelt voor hulp bij de bouw, ben jij hier verantwoordelijk voor.


Het contract

Zoals hierboven vermeld is het mogelijk alleen met de aannemer een contract aan te gaan. Je kunt er echter ook voor kiezen zowel met de aannemer als met de architect een contract op te stellen. Bij eventuele fouten in het bouwproces kan dit verwarring veroorzaken. In enkele gevallen is het niet duidelijk of de aannemer of de architect verantwoordelijk is voor de gemaakte fout. Indien dit zich voordoet, is het aan te raden beide partijen aansprakelijk te stellen.
Let er bij het opstellen van een contract op dat de volgende punten opgenomen worden:

 • De uiterlijke begindatum van de bouw/deelopdracht

 • Wie verzorgt de technische omschrijving, constructieve check, bouwvergunning en de tekeningen?

 • Nauwkeurige en specifieke omschrijving van alle werkzaamheden

 • De kosten voor de werkzaamheden

 • De ontbindende voorwaarden

 • Het maximale budget per onderdeel. Let hierbij vooral op de volgende onderdelen:

  • Definitief ontwerp

  • Voorlopig ontwerp

  • Aankoop grond

  • Bouwrijp maken grond

  • Aanvraag van een bouwvergunning

  • Kosten voor de bouw

  • Je eigen tijd die je in de bouw steekt

  • De dubbele lasten die je gedurende de bouwperiode betaalt

  • Kosten voor de aannemer en architect

  • Honoraria voor deskundige derden die ingeschakeld worden

  • Kosten voor verzekeringen en garantie-instelling

  • Eventuele onvoorziene kosten

 • Tijdstip van betaling

 • Uiterlijke einddatum van de bouw/deelopdracht. Spreek hierbij een schadevergoeding af wanneer de einddatum niet wordt gehaald.

 • Is er sprake van een garantieregeling in het geval van faillissement van de aannemer?

Het is aan te raden je contract te laten nakijken door een deskundige.


Prijs

Het komt vaak voor dat de bouwer enkel een schatting kan geven van de te maken kosten voor de bouw. Men noemt dit ook wel de ‘richtprijs’. Het is wettelijk vastgelegd dat de uiteindelijke prijs niet meer dan 10% boven de richtprijs uit mag komen. Deze wetgeving geldt enkel voor overeenkomsten die zijn gesloten op of na 1 september 2003. Hierop geldende uitzonderingen zijn:

 • De aannemer heeft je vooraf gewaarschuwd dat het bedrag hoger uit gaat vallen.

 • De algemene voorwaarden in het contract leggen iets anders vast.

 • Er is een stelpost voor deze extra kosten opgenomen in de begroting/offerte.

Voor bepaalde onderdelen kan een stelpost worden opgenomen. Bijvoorbeeld als nog niet bekend is of je de standaardtegels wilt, of toch het duurdere soort. Ook als nog niet bekend is wat voor soort fundering nodig is, wordt vaak een stelpost gebruikt. Je weet dan van tevoren dat deze bedragen aanzienlijk hoger kunnen uitvallen.

Gezien de grote onzekerheid die stelposten met zich meebrengen, wordt aangeraden stelposten zoveel mogelijk te vermijden. Vereniging Eigen Huis is van mening dat ook hier een grotere afwijking dan 10% onacceptabel is als de aannemer hier niet van tevoren voor gewaarschuwd heeft. Helaas is dit niet expliciet in de wet geregeld. Ook het werken op basis van een uurtarief (in regie) raden wij sterk af, omdat je dan geen enkele zekerheid hebt wat de uiteindelijke kosten zullen zijn.