Mijn eerste koophuis.nl

Spaarhypotheek


Ook de spaarhypotheek is een aflossingsvrije hypotheek in combinatie met een levensverzekering. Het verschil met de levenhypotheek is dat je bij deze hypotheekvorm altijd precies je schuld bij elkaar spaart. Je bent er daardoor zeker van dat je je lening geheel af kunt betalen met het bedrag dat je uitgekeerd krijgt. Om deze reden wordt deze vorm van hypotheken soms ook wel de ‘meest veilige’ vorm genoemd, of de ‘verbeterde levenhypotheek’. In tegenstelling tot de levenhypotheek, heb je bij deze hypotheekvorm inzicht in de waarde van de spaarverzekering tijdens de looptijd.

Deze hypotheek dankt zijn naam aan het feit dat je middels een levensverzekering spaart. Dit sparen gebeurt tegen een rentepercentage dat even hoog is als de rente op je hypotheek. Wanneer de rente stijgt, zal de premie voor je levensverzekering dalen. Wanneer de rente echter wat daalt, zal de premie ietwat stijgen. Het sparen is belastingvrij.

Als bij aanvang de rente van de lening laag is, kan geadviseerd worden de rente voor een lange tijd vast te zetten. De (aftrekbare) rente wordt hierdoor wat hoger en de spaarpremie wat lager.

De spaarhypotheek is vooral gunstig bij een hoge hypotheekrente. Dit heeft te maken met de koppeling van hypotheek- en spaarrente.

Voordelen


Voordelen ten opzichte van de leven- en beleggingshypotheken:

  • De waarde van de spaarhypotheek kan tussentijds niet lager worden.

  • Je betaald geen tot weinig kosten over de vermogensopbouw.

  • Het rendement is gegarandeerd en even hoog als de hypotheekrente.

Nadelen

  • Overstappen naar een andere geldgever tijdens de looptijd is wel mogelijk, maar vanuit financieel oogpunt niet aan te raden. Lagere lasten zijn wel mogelijk bij overstappen naar een beleggingshypotheek of een aflossingsvrije hypotheek.

  • De spaarhypotheek is niet flexibel. Je dient je te houden aan de voorwaarden van de fiscus wanneer je van het fiscale voordeel wilt profiteren. Ook dien je rekening te houden met fiscale spelregels om belastingvrij vermogen op te kunnen bouwen.

  • Het eindkapitaal is maar tot een bepaald maximum belastingvrij.

  • Vaak wordt om een verplichte overlijdensrisicoverzekering gevraagd.

  • Door de koppeling van de hypotheekrente aan de spaarrente, maak je bij een lage hypotheekrente ook een laag rendement.

  • Het eindkapitaal kan niet hoger worden dan de hoogte van de hypotheek.

  • Er komt meestal een opslag boven op de hypotheekrente van 0,2%.

Deze hypotheekvorm is niet altijd even voordelig voor alleenstaanden. De kosten die de verzekeraar maakt zijn namelijk verwerkt in de premie voor de overlijdensrisicoverzekering. Een alleenstaande kan heel goed zonder een dergelijke verzekering.

Voor mensen die gedurende de looptijd willen profiteren van maximale hypotheekrenteaftrek, is deze hypotheekvorm wel geschikt. De hypotheek is ook geschikt voor mensen die zekerheid willen hebben met betrekking tot het spaarkapitaal, waarmee aan het einde van de looptijd de hypotheek wordt afgelost.