Mijn eerste koophuis.nl

Ondernemershypotheek

Als zelfstandig ondernemer kun je problemen hebben met het verkrijgen van een hypotheek. Een hypotheekverstrekker geeft vaak (ten onrechte) een negatief advies wanneer het om een hypotheek voor een zelfstandig ondernemer gaat. Dit komt doordat het beoordelen van een ondernemersinkomen voor de meeste hypotheekverstrekkers niet eenvoudig ligt. Je inkomen staat namelijk niet vast.

Belangrijke aspecten van de ondernemers hypotheek

Voordelen

 • Bij het afsluiten van een ondernemershypotheek heeft de hypotheekverstrekker geen rigide houding bij bepaling van je maximale hypotheek. Jaarstukken van de afgelopen drie jaar zijn geen voorwaarde. Tevens kunnen prognose jaren worden meegenomen bij bepaling van je maximale hypotheek. Ook kunnen inkomsten of waarde opbouw, anders dan je salaris, worden meegeteld.

 • De ondernemershypotheek kent geen lange wachttijden. Zij wordt gekenmerkt door een snelle en efficiënte afhandeling van de aanvraag van je hypotheek.

 • Binnen de ondernemershypotheek zijn vele vormen mogelijk: de effecten hypotheek, annuïteiten hypotheek, aflossingsvrije hypotheek, lineaire hypotheek en zelfs een tweede hypotheek behoren tot de keuzemogelijkheden.

 • Omdat de ondernemers hypotheek speciaal voor ondernemers is, gelden hierbij geen extra hypotheekrente opslagen voor verhoogd risico. Je profiteert dus van scherpe hypotheekrente tarieven.


Inkomstengegevens

Hoe je persoonlijke ondernemershypotheek eruit komt te zien, hangt onder andere af van het feit hoeveel jaar aan inkomstengegevens je voor kunt leggen aan de hypotheekverstrekker.

 • Drie jaar aan inkomstengegevens
  Indien je al voor een langere periode zelfstandig ondernemer bent, en over drie jaar aan inkomstengegevens beschikt, zullen vrijwel alle geldverstrekkers je hypotheek aanvraag accepteren. Normaliter wordt het gemiddelde van wat je de laatste drie jaar hebt verdiend als inkomen genomen. Aan de hand hiervan wordt je maximale hypotheek berekend. Wanneer je inkomen dalende is, wordt hier rekening mee gehouden.

 • Twee jaar aan inkomstengegevens
  Een beperkt aantal hypotheek verstrekkers, waaronder Hypotrust, hebben standaard hypotheekproducten voor ondernemers of zelfstandigen die over twee jaar aan inkomstengegevens beschikken.

 • Minder dan twee jaar aan inkomstengegevens
  Indien je over minder dan twee jaar aan inkomstengegevens beschikt, kunt je toch bij een aantal hypotheekverstrekkers terecht. Dit zijn onder andere SPARCK en ELQ. Zij zijn gespecialiseerd in risico hypotheken. Afhankelijk van je specifieke situatie kun je daar voor een hypotheek terecht. Hierbij wordt wel een opslag op de rente bepaald. Deze is afhankelijk van je specifieke situatie.
  In sommige gevallen kan een adviseur die goede relaties heeft bij hypotheekverstrekkers ook een reguliere hypotheek voor je regelen. Of dit mogelijk is, hangt onder andere af van het type onderneming dat je drijft, je opleidingsgraad, enzovoort.


Benodigde stukken

Naast de gebruikelijke zaken zul je als ondernemer over het algemeen de jaarcijfers moeten overleggen van de afgelopen jaren. Bij sommige geldverstrekkers geldt dat hoe langer je zelfstandig bent, hoe meer mogelijkheden je hebt om je inkomen aan te tonen. Als je al drie jaar of langer ondernemer of vrije beroepsbeoefenaar bent, dan kan een verklaring van je accountant (RA/AA) voldoende zijn om je inkomen aan te tonen. Bent je al 10 jaar actief? Dan kun je ook volstaan met de aangiften en aanslagen van je inkomstenbelasting.

Hypotheek met inkomensverklaring
Indien je over een Eigen Vermogen beschikt is het bovendien mogelijk een zogenaamde 'Self certified hypotheek' aan te vragen. Dit wordt ook wel een hypotheek met inkomensverklaring genoemd.

Een vast aantoonbaar inkomen is meestal een voorwaarde om een hypotheek te verkrijgen. Of voor ondernemers twee of drie volledige boekjaren. Er zijn echter situaties waarin niet aan deze voorwaarden voldaan kan worden, maar een hypotheek toch mogelijk is. In deze gevallen kan een hypotheek verstrekt worden met een zogenaamde ‘inkomensverklaring’. Dit is een formulier waarop je zelf aangeeft een bepaald inkomen te hebben. Je hypotheekadviseur moet deze verklaring medeondertekenen. Hij of zij zal je wel vragen gegevens te overleggen waar dit inkomen uit blijkt. Deze gegevens hoeven vervolgens niet aan de bank overlegd te worden.

De voorwaarden waaronder deze hypotheek verstrekt wordt, verschillen per geldverstrekker. Er kan maximaal tussen de 75% en 95% van de executiewaarde worden verstrekt. Eigen geld zal dan ook noodzakelijk zijn, indien het de aankoop van een woning betreft. Bij voldoende overwaarde kan deze hypotheekvorm soms uitkomst bieden om geld ‘uit het huis’ te halen.