Mijn eerste koophuis.nl

Levenhypotheek


Dit is een aflossingsvrije hypotheek die gecombineerd wordt met een gemengde levensverzekering. Een levensverzekering is een verzekering die niet alleen uitkeert wanneer je nog in leven bent wanneer de einddatum van de hypotheek gepasseerd wordt. Ook wanneer je voor deze datum te overlijden komt, keert de verzekering uit. Je lening wordt dan afgelost met de uitkering uit de levensverzekering. Het bedrag dat je uitgekeerd krijgt is gelijk aan het bedrag dat je hebt meeverzekerd (het verzekerd kapitaal).

 

Bij deze hypotheekvorm betaal je een vaste maandelijkse aflossing. Deze bestaat uit rente en premie. De premie is bestemd voor de levensverzekering. Je betaalt deze maandelijkse aflossing echter alleen wanneer je dit zelf wenst.

 

Wanneer je geïnteresseerd bent in deze hypotheekvorm, is het raadzaam eerst extra advies in te winnen. Er zijn namelijk verschillende vormen mogelijk waarin verzekering en de aflossingsvrije hypotheek in diverse verhoudingen gecombineerd kunnen worden.

Aangezien je bij deze vorm van hypotheken tegen een lage rente vermogen opbouwt, zal de premie wat hoger uitvallen.
Ook zijn in de premies verzekeringskosten ondergebracht. Dit heeft invloed op je einduitkering.


Voordelen

Nadelen

  • Deze hypotheekvorm is minder gunstig voor mensen met lagere inkomens. Er zijn voor deze inkomensgroep minder fiscale aftrekmogelijkheden.

  • De hoogte van de uitkering die je ontvangt via de gemengde verzekering staat niet vast. Een deel van de uitkering is vaak afhankelijk van een winstuitkering. De hoogte hiervan staat niet van tevoren vast.

  • Een tussentijdse beĆ«indiging van deze verzekering valt vaak niet positief uit. Alle gemaakte kosten worden verrekend met de waarde van de verzekering. Dit bedrag wordt vervolgens aan jou uitgekeerd.

  • De maatschappij waarbij je de hypotheek afsluit, belegt de premie meestal in obligaties en dergelijke. Hierdoor is het gegarandeerde rendement meestal vrij laag.

  • In de meeste gevallen heb je zelf geen inbreng in de keuze voor de belegging.

  • Het eindkapitaal dat je kunt bereiken is onzeker, omdat een deel van de uitkering die je ontvangt uit winstdeling bestaat. Bovendien is dit bedrag maar tot een bepaald maximum belastingvrij.

  • Tijdens de looptijd heb je meestal geen inzicht in de waarde van de polis.

Met name wanneer je een modaal inkomen hebt of wanneer je een inkomensgroei verwacht, is de levenhypotheek geschikt. Je profiteert namelijk gedurende de hele looptijd maximaal van de hypotheekrenteaftrek.