Mijn eerste koophuis.nl

Banksparen


Op een speciaal daarvoor geopende bankrekening kun je sparen voor de aflossing van je
hypotheek. Dat is handig, wanneer je op het moment van afsluiten niet voldoende geld hebt om je hypotheek te kunnen bekostigen. Spaar je via een bankrekening, dan kun je kiezen uit ‘normaal' sparen of beleggen. Over het kapitaal dat je middels de rekening opbouwt, hoef je geen belasting te betalen. Dit belastingvrij sparen was voorheen alleen mogelijk middels een levensverzekering. Bij het huidige banksparen gelden vrijwel dezelfde fiscale voorwaarden. Een verschil met de levensverzekering is dat banksparen niet per definitie samengaat met een overlijdensrisicoverzekering. Wel is het mogelijk deze apart af te sluiten

Vormen van banksparen
Bij banksparen wordt onderscheid gemaakt tussen de spaarproducten SEW (spaarrekening eigen woning) en BEW (beleggingsrecht eigen woning). Beide spaarproducten vallen in box I voor je inkomstenbelasting.
Indien je er zeker van wilt zijn dat je over het opgebouwde aflossingskapitaal geen belasting hoeft te betalen, dien je aan de volgende fiscale voorwaarden te voldoen:

 • Je moet gedurende een periode van vijftien jaar, of tot overlijden van de rekeninghouder, jaarlijks een bedrag naar het SEW of BEW overmaken.

 • Je dient in het bezit te zijn van een eigen woning met een eigenwoningschuld.

 • Het opgebouwde bedrag dien je te gebruiken voor de aflossing van je eigenwoningschuld.

 • Het hoogste bedrag dat je in een bepaald jaar overmaakt, mag niet meer dan tien keer het laagste bedrag zijn dat je in datzelfde jaar hebt overgemaakt. Met andere woorden: voor de bedragen die op jaarbasis worden overgemaakt geldt een bandbreedte van 1:10.

Voldoe je aan bovenstaande voorwaarden, dan is je inleg tot maximaal €32.500,- per belastingplichtige vrijgesteld. Leg je gedurende een periode van minimaal twintig jaar bedragen in, dan geldt een vrijstelling van €143.000,-.
Is je eigenwoningschuld lager dan de maximale vrijstelling waarvan je kunt profiteren, dan wordt deze vrijstelling verlaagd tot de hoogte van je eigenwoningschuld.

Voordelen van banskparen

 • Een groot voordeel van banksparen ten op zichten van een hypotheek op basis van een levensverzekering, is dat er minder kosten worden ingehouden.

 • Zelf kun je gemakkelijk zien welk deel van je inleg wordt gebruikt om te beleggen en welk deel gewoon gespaard wordt. 

 • Bij  banksparen is het makkelijker te zien welk bedrag je hebt opgebouwd dan bij een levensverzekering. 

 • Banksparen is voor iedereen geschikt. Indien je een nieuwe hypotheek gaat afsluiten, komt banksparen vanzelf aan de orde.


Nadelen van banksparen

 • Wil je geen belasting betalen over het opgebouwde aflossingskapitaal, dan dien je aan bovengenoemde fiscale voorwaarden te voldoen.

 • De rekeninghouder is de persoon die bij beëindiging van de rekening het opgebouwde aflossingsbedrag ontvangt. Dit geldt ook bij overlijden. Het opgebouwde bedrag valt dan in de nalatenschap. Hierdoor heb je, wanneer je een zeer groot bedrag hebt opgebouwd, de kans dat deze bedragen belast worden met successierecht. Van de nalatenschap wordt echter de hypotheekschuld afgetrokken. Tevens gelden er hoge vrijstellingen voor partners. 

 • Open je een bankspaarrekening naast je huidige beleggings- of spaarhypotheek, dan geldt de maximale vrijstelling van €143.000,- voor al deze producten samen. 

Een variant op banksparen, is het 'beleggingsrecht eigen woning'.